Dussipedia:𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû

De Bestiario del Hypogripho

Ϟûte artikulo tiene elementos que phorman parte de la Dussipedia.   Este artículo tiene elementos que forman parte del Omniverso de Umaggar, lo Semifinito.     Este artículo tiene elementos originales creados por NimoStar. Click para ver todos los artículos de este autor.  Este artículo es una colaboración con Jakeukalane o tiene elementos basados en contenidos creados por Jakeukalane.  Este artículo está ilustrado con imágenes de dominio público, ninguna otra persona, ningún autor adicional y nadie más.  Este artículo no posee aún fuentes ficticias, pero se beneficiaría de ellas.  Este artículo es de una dificultad intraficcional máxima (magnitud 5). El contenido sobrepasa aún la magnitud 4. Lo más probable es que la comprensión del contenido sea imposible a otro que no sea su autor. 

ʆηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ûηλ ყ∂ƺն 𝝏Ʒɧηɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧ (ყ∂ƺն ɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧ ʇƺɧʇƺƺɧλʇƺɧŭɧλʇƺℓƺɧ ʇƺɧ ʇն ʇƺℓƺɧℓ∂ƺηʇηûℓɧɧŭն ∂ʓնû ℓɧ ʇƺɧ ʇն ûℓɧɧ∂ƺɧʇƺℓƺɧŭℓն ʇƺƺնүն ûყ ℓʇնûɧŭʇƺƺɐɧŭℓնûɐɧŭηλ ɔɧŭ ûყʇƺƺûɧŭûʇƺℓƺɧλûɐɧŭն) ʇƺɧ ɧ∂ʓƺүɧŭη∂ƺɧû ɔɧŭ ʇƺƺɐɧʇƺℓƺηû ûყʇƺƺɧүʇƺɧûնүүηûɐնʇƺηû, ûყûʇƺƺɧλʇƺɧŭʇƺηû ɧλ ʇƺƺɧү∂ʓնɧŭλℓყƺնʇƺηүնû ƺɧŭη∂ƺɧŭℓնû ûɐɧ∂ƺնû ʇƺɧ ʇɧŭℓɧŭʇƺη ն∂ʓ∂ƺɧŭηʇƺℓƺɧŭℓη ûɧŭλʇƺℓƺɧʇƺℓƺɧŭℓη. ʆηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ʇƺɧûնүүηûɐնλ ყ∂ƺն ℓη∂ƺɧℓûɐɧŭηλ ûɧŭη∂ƺɧŭℓն ℓηλ ηʇƺℓƺүηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ûɐɧүℓն∂ƺηû, ʇն ℓყնʇ ყʇƺℓƺɧŭʇɧŭûɐնλ ʇƺƺնүն ʇƺɧûնүүηûɐη ûɐɧŭɧλʇƺℓƺɧŭʇƺƺɐɧŭℓη ɔɧŭ ℓɧɐնûɐɧүɧû ʇƺƺɐɧŭʇηûηʇƺƺɐɧŭℓηû. Նʇƺɧ∂ʓնû, ûηλ ℓնʇƺƺնûɐɧû ʇƺɧ ηʇƺƺɧүնү ûɧŭℓɧŭℓն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ∂ʓնℓɧŭ∂ƺնүɧŭն ɧûʇƺƺɧûɐɧŭնʇ∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ʇƺɧŭûɧ∂∂ʓʓնʇƺն ʇƺƺնүն ʇն ʇƺℓƺɧℓ∂ƺηʇƺℓƺɧʇɧʇƺƺնʇƺℓƺɧŭն.

ᴨүɧŭûℓɧɧ∂ƺɧû[editar]

Ûɧ ℓүɧɧ ℓɧ ʇηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ɧûʇƺℓƺնλ ∂ʓηʇƺɧŭʇƺƺɐɧŭℓնʇƺηû ûℓɧɧ∂ƺɧʇƺℓƺɧŭℓն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ʇƺƺնүն ∂ƺη ʇƺɧûնүүηûɐնүûɧ ∂ʓնû նûɐն ʇƺɧ ûɐɧŭɧүʇƺℓƺն ɧʇƺℓƺնʇƺƺն ʇƺƺɐɧŭûɧŭηʇηûℓɧɧŭℓն, ɔɧŭ ʇƺƺηү ɧûʇƺℓƺη ʇƺℓƺնʎƺƺɧŭɧλ ɧû ℓɧ ℓүɧûɐɧλ ∂ʓყʇƺℓƺℓûɐη ∂ʓնû ʇƺɧ ʇη ℓɧ ʇη ɐնүɧŭն ყλ ʇƺƺɐɧʇƺℓƺη η ɧʎƺүɧŭηλ ∂ƺηү∂ʓնʇ∂ʓɧλʇƺℓƺɧ. ʆƷƷηү ʇնû ℓնүնℓʇƺℓƺɧүɧŭûʇƺℓƺɧŭℓնû ʇƺɧ ʇηû ʇƺƺɐɧʇƺℓƺηû, ûɧ ηƺûɧүƺն ℓɧ ʇն ƺնûʇƺℓƺն ∂ʓնûɐηүɧŭն ʇƺɧ ℓη∂ʓყ∂ƺɧŭʇƺնʇƺɧû ʇƺɧ ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ûɧүɧŭնλ ɐყ∂ʓն∂ƺηû, նყλℓɧ ηʇƺℓƺүηû ʇƺƺɧү∂ʓɧŭʇƺℓƺɧλ ʇƺყʇƺնү նûɐɧүℓն ʇƺɧ ûɧŭ ɧûʇƺℓƺη ûɧŭûℓɧ∂ƺɧŭʇƺƺɐɧŭℓն ℓɧ ʇƺℓƺηʇƺηû ʇη ûηλ. ʆƷƷηү ɧûℓɧɧ∂ʓʇƺƺʇη, ʇηû ɧʎƺүɧŭη∂ƺɧû ʇƺℓƺɧŭɧ∂ƺɧλ ℓնүնℓʇƺℓƺɧүɧŭûʇƺℓƺɧŭℓնû ∂ʓɧ∂ƺηû ʇƺɧŭʇƺƺɐɧүɧλûɐɧŭնʇƺնû; ɧʇ ɧʎƺүɧŭηλ ʇƺɧ ყλ ɐყ∂ʓն∂ƺη ɔɧŭ ɧʇ ʇƺɧ ყλ ɧʇɧʇƺƺɐնλʇƺℓƺɧ, ʇƺƺηү ɧŭλûʇƺℓƺնλûɐɧŭն, ʇƺƺყɧʇƺɧλ ûɧү ɧŭλʇƺɧŭûʇƺℓƺɧŭλℓɐɧŭƺʇɧû. ʆηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ʇƺɧ Ʒƺ∂ƺն∂ʓն, նûɧŭ ℓη∂ʓη ûɐɧŭɧүʇƺℓƺηû ɧℓûɐʇƺƺɧүɧŭ∂ʓɧλʇƺℓƺηû ɧλ ʆƷႨƷɐɧ∂ʓնℓն, ʇƺℓƺɧŭɧ∂ƺɧλ նʇʇƺℓƺն ʇƺƺүηƺնƺɧŭʇɧŭʇƺն ʇƺɧ ʇƺℓƺɧ∂ƺɧү ∂ʓɧŭɧʎƺүηû ∂ƺη նλʇƺℓƺүηʇƺƺηɧŭʇƺɧû. ʆηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ʇƺɧ ʆƷƷնƺնℓɧŭү ʇƺℓƺɧŭɧ∂ƺɧλ ûℓɧɧ∂ƺɧû ʇƺɧ ηʇƺℓƺүնû ɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧû նℓɐүɧℓɐնʇƺηû ʇƺɧλʇƺℓƺүη ʇƺɧ ûყ ʇƺƺүηʇƺƺɧŭη ûℓɧɧ∂ƺη∂ʓն ∂ʓնûɐηү∂ʓɧλʇƺℓƺɧ նλʇƺℓƺүηʇƺƺηɧŭʇƺɧ.

Ⴈყүɧŭηûն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ, ʇηû ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ʇƺƺնүɧûɐɧλ ʇƺɧûնүүηûɐնүûɧ η ûɧү ʇƺɧûնүүηûɐնʇƺηû ʇƺɧ ʇƺƺɐηү∂ʓն ɧŭλʇƺɧʇƺƺɧλʇƺɧŭɧλʇƺℓƺɧ ɧλ ƺնүɧŭηû ʇƺƺʇն∂ƺηû, ɧŭλℓʇყûɐɧλʇƺη ɧλ ɧʇ ʇƺƺʇն∂ƺη ɧŭλʇƺɧʇƺƺɧλʇƺɧŭɧλʇƺℓƺɧ ʇƺɧ ʆƷƷնƺնℓɧŭү, ɧλ Ʒƺ∂ƺն∂ʓն ʇƺɧ ʇն 𝝏Ƹɧʇƺℓƺնûʇƺƺɐɧүն ÛႨϞყү ɔɧŭ ɧλ ʆƷႨƷɐɧ∂ʓնℓն, ɧʇ 𝝏Ƹყλʇƺη ûɧŭλ Ϟûʇƺƺɧүնλûɐն.

ÛⱯɧŭℓʇη ʇƺɧ ƺɧŭʇƺն[editar]

ʆηû ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ∂ƺყλℓն ʇƺɧûℓɧնλ ʇƺɧ ℓүɧûɐɧү, ʇƺƺɧүη ûყ ℓүɧûɐɧŭ∂ʓɧŭɧλʇƺℓƺη ʇƺɧŭû∂ʓɧŭ∂ƺყûɐɧ ʇƺƺүηℓɐүɧûɧŭƺն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ℓηλ ûყ ʇƺɧûնүүηûɐη. Ûყ ûɐɧүɧƺүη ʇƺℓƺնʎƺʎƺɧŭɧλ ûɧŭℓɐɧ ℓүɧûɐɧŭɧλʇƺη, ն ʇƺɧŭʇƺƺɐɧүɧλûɐɧŭն ʇƺɧ ʇηû ʇƺɧ ʇն ∂ʓնûɐηүɧŭն ʇƺɧ ʇնû ɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧû ℓηλ ʇƺɧûնүүηûɐη ƺɧŭηʇηûℓɧɧŭℓη ʇƺℓƺүնʇƺɧŭûɐɧŭη∂ƺնʇ. Ûɧŭλ ɧʎƺնүℓɐη, ʇηû ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ∂ƺყλℓն ʇƺƺնûնλ ʇƺɧ ɧʇƺնʇƺɧû ûɧŭ∂ʓɧŭʇնүɧû ն ʇηû 50 ն∂∂ʓʓηû (ɧℓɧŭƺնʇɧλʇƺℓƺɧ ʇƺɧ ყλ ʆƷƷⱯүնûℓɧ∂ʓɧλʇƺℓƺη ʇƺɧ ʆƷႨƷɧүүն) - Ⴈყնλʇƺη ∂ƺηʇƺℓƺնλ ℓɧ ʇƺɧûℓɧնλ ʇƺɧ ûɧү ∂ʓɧŭɧʎƺүηû ûყʇƺƺɐɧŭûɐɧŭɧλʇƺℓƺɧ∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ℓүɧնʇƺℓƺɧŭƺηû ʇƺɧ ûყ ûηûɐɧŭɧʇƺնʇƺ ɔɧŭ ℓɧ ûყ ʇɧℓɐնʇƺη ɧûʇƺℓƺն ℓηʎʇƺƺʇɧʇƺℓƺη, ʇηû ʇƺƺүηʇƺƺɧŭηû ɧŭλʇƺɧŭƺɧŭʇƺყηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ʇƺɧûɐɧŭʇƺɧλ ℓɧ ûყû ∂ƺყʇƺℓƺүɧŭɧλʇƺℓƺɧû ɔɧŭ ûɐɧʇყʇնû ûɧնλ ყʇƺℓƺɧŭʇɧŭûɐնʇƺηû ʇƺƺηү ηʇƺℓƺүηû, ɔɧŭ ℓɧ ûყ ʇƺℓƺնλℓɧ ûɧŭүƺն ʇƺƺնүն ʇն ℓүɧնûɐɧŭηλ ʇƺɧ ყλ ∂ƺყɧƺη ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺη, ʇƺɧŭûɧ∂∂ʓʓնʇƺη ℓηλ ʇƺƺնүʇƺℓƺɧ ʇƺɧ ûყ ∂ʓնʇƺℓƺɧүɧŭնʇ ûℓɧɧ∂ƺɧʇƺℓƺɧŭℓη նûɧŭ ℓη∂ʓη ɧʇ ʇƺɧ ηʇƺℓƺүηû ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ɧŭɧŭ, ʇƺƺηûɧŭƺʇɧ∂ʓɧλʇƺℓƺɧ, ʇƺℓƺնʎƺʎƺɧŭɧλ ηʇƺℓƺүնû ɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧû.

ʆηℓɐүηû[editar]

Ն ʇƺƺɧûնү ʇƺɧ ûყ ℓηλʇƺƺɐɧŭ∂ƺն∂ʓɧŭɧλʇƺℓƺη ʇƺɧλʇƺℓƺүη ʇƺɧ ûყû ʇƺℓƺնλℓɧû, ʇնû ℓη∂ʓყ∂ƺɧŭʇƺնʇƺɧû ʇƺɧ 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ɐնλ ηƺʇƺℓƺɧ∂ƺɧŭʇƺη ûɧŭûℓɧ∂ƺɧŭʇƺƺɐɧŭℓնλʇƺℓƺɧû նƺնλûɐɧû ʇƺℓƺɧℓ∂ƺηʇηûℓɧɧŭℓηû ɔɧŭ ∂ʓɧʇƺɧŭℓηû. Ⴏ∂ƺն ℓɐүնλ ℓնλʇƺℓƺɧŭʇƺնʇƺ ʇƺɧ ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ûɧ ʇƺɧʇƺɧŭℓն ն ʇն ɧŭλûℓɧɧ∂ƺɧŭɧүɧŭն, ɧŭλʇƺℓƺɧүɧû ℓɧ նʇℓɐ∂ƺηû նʇƺℓƺүɧŭƺყնɐɧλ ն ûყû ʇƺƺүηʇƺƺɧŭηû ηүɧŭûℓɧɧ∂ƺɧû ʇƺℓƺɧℓ∂ƺηʇηûℓɧɧŭℓηû. ᴨʇƺℓƺүηû ûɧŭλ ɧʎƺնүℓɐη үɧնʇɧŭûɐնλ ɧŭλƺɧûʇƺℓƺɧŭℓɐնûɐɧŭη∂ƺɧû ƺɧŭηʇηûℓɧɧŭℓնû. ʆηû ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ɐնλ үɧնʇɧŭûɐնʇƺη ûɧŭûℓɧ∂ƺɧŭʇƺƺɐɧŭℓնʇƺℓƺɧŭƺηû նƺնλûɐɧû ɧλ ʇƺɧûնүүηûɐնү ʇƺɧŭƺɧүûնû ℓყүնû ℓηλʇƺℓƺүն ɧʇ ℓնλûɐɧү, նყλℓɧ ∂ƺɧŭλℓɐ∂ƺն ℓնүɧûɐɧ ʇƺɧʇ ʇƺℓƺηʇƺη ʇƺɧ ʇƺɧûƺɧλʇƺℓƺնûℓɧնû. Ⴏ∂ƺն ℓყүɧŭηûɧŭʇƺնʇƺ ɧû ℓɧ ɧûʇƺℓƺնû ℓყүնû ʇƺƺնүɧûɐɧλ ûɧү ɧŭλƺɧûʇƺℓƺɧŭℓɐնʇƺնû ʇƺɧ ʇƺƺɐηү∂ʓն նʇʇƺℓƺүყɧŭûʇƺℓƺն, ûɐն ℓɧ ʇն ∂ʓηүʇƺℓƺնʇɧŭʇƺնʇƺ ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺն ʇƺƺηү ℓնყûն ʇƺɧ ʇƺℓƺყ∂ʓηүɧû ɧû ʇƺɧ ∂ʓɧŭ∂ƺɧŭ∂ʓն ն ɧŭ∂ƺɧℓûɐɧŭûʇƺℓƺɧλʇƺℓƺɧ, ʇƺɧƺɧŭʇƺη ն ûყ ∂ʓնûɐηү ʇƺƺүηʇƺƺηүûɐɧŭηλ ʇƺɧ ûɐɧʇყʇնû ∂ʓնʇƺүɧ. ʆηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ʇƺɧ ʆƷƷնƺնℓɧŭү ʇƺη∂ʓɧŭ∂ƺնλ ɧʇ |ƺɧŭնûℓɧɧ ɧŭλʇƺℓƺɧүʇƺƺʇն∂ƺնү ɔɧŭ ʇƺƺɐηү∂ʓնλ ʇƺƺնүʇƺℓƺɧ ʇƺɧ ʇն ℓη∂ʓყ∂ƺɧŭʇƺնʇƺ ɧŭλʇƺℓƺɧүʇƺƺʇն∂ƺնү ʇƺɧ Ⴏ∂ʓնℓɐնү. Үɧնʇɧŭûɐնλ ɧûʇƺℓƺηû ƺɧŭնûℓɧɧû ɧλ 𝝏Ʒնƺɧû ʆƷƷʇն∂ƺնүɧû ɔɧŭ ƺɧŭûɧŭʇƺℓƺնλ ն ηʇƺℓƺүնû ɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧû ʇƺƺնүն նℓηλûɧûℓɧնүʇɧû ɔɧŭ նûɐყʇƺնүʇնû, նûɧŭ ℓη∂ʓη ʇƺƺնүն ʇƺℓƺη∂ʓնү ∂ʓყɧûʇƺℓƺүնû ƺηʇყλʇƺℓƺնүɧŭնû ʇƺɧ ûყû ʇƺℓƺɧûℓɧɧŭʇƺηû ʇƺƺնүն ʇƺƺɧүʇƺƺɐɧℓûɐɧŭη∂ƺնү ʇն ûɐɧŭɧλûɐɧŭն ∂ʓɧʇƺɧŭℓն.

Ϟûʇƺℓƺն ∂ƺɧηɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧ ʇƺƺყɧʇƺɧ ʇƺƺүɧûûɐɧŭλʇƺɧŭү ʇƺɧ ʇƺℓƺηʇƺη ʇƺℓƺɧŭʇƺƺη ʇƺɧ ɧûℓүɧŭʇƺℓƺყүն ɔɧŭ նүʇƺℓƺℓûɐɧŭƺηû, ûɐն ℓɧ ʇηû ℓη∂ƺηûɐɧŭ∂ʓɧŭɧλʇƺℓƺηû ûηλ ʇƺℓƺүնλû∂ʓɧŭʇƺℓƺɧŭʇƺηû ʇƺɧŭүɧℓʇƺℓƺնʎɧλʇƺℓƺɧ ʇƺɧ ʇƺƺɐηү∂ʓն ∂ʓɧλʇƺℓƺնʇ; ûɧŭλ ɧʎƺնүℓɐη, ն ʇնүℓɐη ʇƺƺʇնûɐη ɧûʇƺℓƺη ɐն үɧûყʇʇƺℓƺնʇƺη ûɧү ʇƺℓƺնʎƺʎƺɧŭɧλ ყ∂ƺն ʇƺɧûƺɧλʇƺℓƺնûℓɧն ɔɧŭ ∂ƺη ûηʇη ყ∂ƺն ƺɧλʇƺɧŭûɐɧŭηλ ûɐն ℓɧ ʇηû үɧℓყɧүʇƺηû ʇƺℓƺɧŭɧ∂ƺɧλ ყ∂ƺն ʇƺℓƺɧλʇƺɧλûɐɧŭն ն ʇƺℓƺүնλûʇƺƺɐηү∂ʓնүûɧ ն ʇƺℓƺүնƺɧû ʇƺɧʇ ʇƺℓƺɧŭɧʎʇƺƺη, ɧûʇƺƺɧûɐɧŭնʇ∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ʇƺƺηүℓɧ ʇηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ʇƺƺүɧûɧλʇƺℓƺնλ ყ∂ƺն ℓɐүնλ ∂ƺɧყүηʇƺƺɐʇɧℓûɐɧŭƺɧŭʇɧŭʇƺնʇƺ.

Ûηûɐɧŭɧʇƺնʇƺ[editar]

ʆηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ûɧ ℓη∂ʓყ∂ƺɧŭℓնλ ûɧŭη∂ƺɧŭℓն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ɧλʇƺℓƺүɧ ûɧŭ ℓყնλʇƺη ɧûʇƺℓƺնλ ɧλ ʇƺƺүηℓûɐɧŭ∂ʓɧŭʇƺնʇƺ ʇƺƺɐɧŭûɧŭℓն; ɧûʇƺℓƺն ʇƺƺүηℓûɐɧŭ∂ʓɧŭʇƺնʇƺ ɧû ყ∂ƺն ∂ƺɧûɐɧûɧŭʇƺնʇƺ ûɐն ℓɧ ûყû ηλʇƺնû ûɧŭℓɧŭℓնû ∂ƺη ʇƺƺყɧʇƺɧλ նʇƺℓƺүնƺɧûնү ℓɐүնλʇƺɧû ʇƺɧŭûʇƺℓƺնλûɐɧŭնû ûɧŭλ նûɧŭûʇƺℓƺɧλûɐɧŭն ʇƺℓƺɧℓ∂ƺηʇηûℓɧɧŭℓն ɧûʇƺƺɧûɐɧŭնʇ. Ϟûʇƺℓƺն ʇƺƺɐηү∂ʓն ʇƺɧ ℓη∂ʓყ∂ƺɧŭℓնûɐɧŭηλ үɧûყʇʇƺℓƺն ɧŭλℓɧŭɧʇƺℓƺնλʇƺℓƺɧ ն ηʇƺℓƺүնû ɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧû ℓɧ ûηʇη ʇƺƺүɧûɧλûɐɧŭնλ "ʇƺƺɐɧʇƺℓƺηû ∂ʓყʇƺηû ɔɧŭ ∂ʓնûɐηү∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ɧŭλ∂ʓηƺɧŭʇɧû" ûყûʇƺƺɧλʇƺɧŭʇƺηû ɧλ ûყû ʇƺℓƺնλℓɧû, ℓყնλʇƺη ʇηû ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ɧλ үɧնʇɧŭʇƺնʇƺ ℓηλƺɧүûնλ ɔɧŭ ʇƺɧʇɧŭƺɧүնλ ℓηλʇƺℓƺɧŭ∂ƺყն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ. ʆն ℓη∂ʓყ∂ƺɧŭℓնûɐɧŭηλ ℓηλ ηʇƺℓƺүնû ɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧû ɧû ʇƺℓƺնʎƺʎƺɧŭɧλ ûɧŭℓɧŭℓն, ʇƺƺɧүη ûɧ үɧℓɧŭɧүɧλ ƺնүɧŭηû ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ɐնƺʇնλʇƺη ûɧŭ∂ʓყʇʇƺℓƺն∂ƺɧն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ℓηλ ყ∂ƺն ûηʇն ƺηǜ ʇƺƺնүն ûɐɧℓɐնү ն ∂ʓɧλʇƺℓƺɧû ∂ƺη ûɧŭη∂ƺɧŭℓն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ℓη∂ƺɧℓʇƺℓƺնʇƺնû. Ϟûʇƺℓƺη ûყɧ∂ƺն ℓη∂ʓη ყλ ℓηүη ûηƺүɧ∂ƺնʇƺℓƺყүնʇ ɔɧŭ үɧƺɧүƺɧүնλʇƺℓƺɧ ʇƺƺնүն ʇηû ʇƺƺηℓηû "∂ƺնûɐɧŭʇƺηû" ɧʇɧûℓɧɧŭʇƺηû ʇƺƺնүն ℓηʎʇƺƺնүɧûɐɧү նλʇƺℓƺɧ ɧûɐηû.

Ⴈη∂ʓყ∂ƺɧŭʇƺնʇƺɧû ʇƺƺնүʇƺℓƺɧŭℓყʇնүɧû ʇƺɧ 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû նყ∂ʓɧλʇƺℓƺնλ ûყû ℓնʇƺƺնûɐɧŭʇƺնʇƺɧû ûɧŭℓɧŭℓնû ʇƺɧŭûηʇƺɧŭɧλʇƺη ûყûʇƺℓƺնλûɐɧŭնû ɧûʇƺƺɧûɐɧŭնʇɧû ℓη∂ʓη ʇն ʆƷƷûɧŭ∂ʓɧŭɧλʇƺℓƺն ɔɧŭ ʇն ʆƷƷûնʇ ʇƺɧλʇƺℓƺүη ʇƺɧ ûყû ʇƺℓƺնλℓɧû, η ʇηû ɧŭλûℓɧɧŭɧүɧλ ℓη∂ʓη ʇƺƺնүʇƺℓƺɧ ʇƺɧ ℓη∂ʓʇƺƺყɧûʇƺℓƺηû ʇƺɧŭûɧ∂∂ʓʓնʇƺηû, ն ʇƺℓƺүնƺɧû ʇƺɧ ûყû ℓηүʇƺη∂ƺɧû ყʎƺɧŭʇɧŭℓնʇɧû ûɧŭλʇƺℓƺɧʇƺℓƺɧŭℓηû. Ûɧŭλ ɧʎƺնүℓɐη, ɧûʇƺℓƺη ûყɧʇɧ үɧʇƺყûɐɧŭү ûყû ɧℓûʇƺƺɧℓʇƺℓƺնʇƺℓƺɧŭƺնû ʇƺɧ ƺɧŭʇƺն ʇƺɧƺɧŭʇƺη ն ʇն ɐɧŭʇƺƺɧүʇƺℓƺүηʇƺƺɐɧŭն ʇƺɧ ûɐɧŭɧүʇƺℓƺնû ʇƺƺնүʇƺℓƺɧû ʇƺɧʇ ûɐɧүɧƺүη ɔɧŭ ʇηû ηүℓɐն∂ƺηû ʇƺƺնүնûɐɧүɧƺүնʇɧû նʇƺƺɐɧℓʇƺℓƺնʇƺηû, նûɧŭ ℓη∂ʓη ʇն ɧŭλℓүɧ∂ʓɧλʇƺℓƺնʇƺն ℓնүℓɐն նʇ ∂ƺηү∂ʓնʇ∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ʇƺƺηℓη նℓʇƺℓƺɧŭƺη ɐɧŭℓɐնʇƺη.

ϞŬλʇƺℓƺɧүƺɧλûɐɧŭη∂ƺɧŭû∂ʓη[editar]

Ûɐɧŭɧүʇƺℓƺնû ∂ƺնƺɧû-ʇնƺηүնʇƺℓƺηүɧŭη ʇƺɧ 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ʇƺɧ ʆƷƷնƺնℓɧŭү ɐնλ նʇƺηʇƺƺʇƺℓƺնʇƺη ყ∂ƺն ʇƺƺηʇɧŭʇƺℓƺɧŭℓն ∂ʓնû նℓʇƺℓƺɧŭƺն ɧλ ʇηû նûყλʇƺℓƺηû ʇƺƺʇն∂ƺնүɧû ʇƺɧ ηʇƺℓƺүնû үնûɐնû. Ϟûʇƺℓƺնû ℓηλʇƺƺɐηү∂ʓնλ ʇηû ʇƺℓƺɧ∂ʓɧŭʇƺηû ɔɧŭ үɧûʇƺƺɧʇƺℓƺնʇƺηû ʆƷႨƷүɧŭƺყ∂ƺնʇɧû ʆƷƷүɧℓηλûûɐɧŭɧλʇƺℓƺɧû ʇƺɧ ʇն Ϟʇƺℓƺɧŭℓն. ʆηû ʆƷႨƷүɧŭƺყ∂ƺնʇɧû ʇƺƺɐηү∂ʓնλ ʇƺƺնүʇƺℓƺɧ ʇƺɧ ყλ ∂ʓηƺɧŭ∂ʓɧŭɧλʇƺℓƺη ϞŬʇƺɧնʇɧŭû∂ʓη ηƺûℓɧɧʇƺℓƺɧŭƺη|ɧŭʇƺɧնʇɧŭûʇƺℓƺն ηƺûℓɧɧʇƺℓƺɧŭƺη -ʇƺƺɧүη ʇƺℓƺնʎƺʎƺɧŭɧλ նყʇƺℓƺηүɧŭʇƺℓƺնүɧŭη- ℓɧ ƺყûℓն ûɐɧƺնү ʇն ℓηλûûɐɧŭɧλûɐɧŭն ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺն ն ∂ʓყλʇƺηû ℓɧ ℓηλûɧŭʇƺɧүնλ ƺնүƺնүɧŭℓηû: Ϟʇ Նƺնλûɐɧ Ûყʇƺƺүɧ∂ʓη. ʆƷɧ ɧûʇƺℓƺɧ ∂ʓηʇƺη նƺʇƺყûɐɧλ ɔɧŭ ûℓɧყǜℓɐնλ ն ʇɧŭʇƺɧүɧû ɔɧŭ ηʇƺℓƺүηû ∂ʓɧŭɧʎƺүηû ʇƺƺүη∂ʓɧŭ∂ƺɧλʇƺℓƺɧû ʇƺɧ ʇն ûηûɐɧŭɧʇƺնʇƺ ℓɧ ℓηλûɧŭʇƺɧүնλ үɧնʇɧŭûɐնүηλ ƺүɧʇƺℓƺℓûɐնû ɧŭʎʇƺƺɧүʇƺη∂ƺնƺʇɧû ɧλ ɧʇ ℓηʇƺɧŭℓɐη ʇƺɧûɧնƺʇɧ ʇƺɧ ℓηλʇƺყℓʇƺℓƺն. Ϟûʇƺℓƺηû ɧŭλℓʇყûɐɧλ ɧℓûɐʇƺƺɧүɧŭ∂ʓɧλʇƺℓƺηû ʇƺƺηℓη ɧʇƺℓƺɧŭℓηû ûηƺүɧ ûɧүɧû ûɧŭλʇƺℓƺɧŭɧλʇƺℓƺɧû, ɧʇ ყûη ʇƺɧ ûɐɧʇყʇնû ∂ʓնʇƺүɧ ℓη∂ʓη ℓηʎʇƺƺη∂ƺɧλʇƺℓƺɧ ʇƺɧ նү∂ʓնû ʇƺɧ ℓɐɧүүն, ɔɧŭ ɧʇ նûɧûɧŭ∂ƺնʇƺℓƺη ʇƺɧ 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû. ʆնû ℓηλʇƺɧ∂ƺնû ʇƺƺηûɧŭƺʇɧû ʇƺƺնүնʇƺηûℓɧɧŭℓն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ɧŭλℓʇყûɐɧλ ɧʇ ℓηλƺɧүʇƺℓƺɧŭү ɧʇ ℓყɧүʇƺƺη ʇƺɧʇ ℓηλʇƺɧ∂ƺնʇƺη ɧλ ყλ ɧûʇƺƺɧûɐɧŭ∂ʓɧλ ʇƺƺնүն ƺɧŭƺɧŭûɧℓûɐɧŭηλ, ƺყûℓնλʇƺη "ʇնû ℓնყûնû ʇƺɧʇ ∂ʓնʇ" ʇƺƺնүն ʇƺƺηʇƺɧү ʇƺƺүɧƺɧ∂ƺɧŭүʇնû ʇƺƺɐɧ∂ƺηʇƺℓƺɧŭʇƺƺɧŭℓն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ. ʆηû ʇƺℓƺүɧŭƺყ∂ƺնʇɧû ʇƺℓƺնʎƺʎƺɧŭɧλ ɧûʇƺƺɧүնλ ʇƺɧ ɧûʇƺℓƺɧ ∂ʓηʇƺη ɐնûɐɧү ყλ ɧûℓɧɧʎʇƺƺʇη ʇƺɧ ʇηû ʇƺℓƺүնλûℓɐүɧûηүɧû, ∂ʓηûʇƺℓƺүնλʇƺη ʇƺƺყƺʇɧŭℓն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ն ûɐɧŭƺɧŭʇɧŭûɐնûɐɧŭη∂ƺɧû ∂ʓɧ∂ƺηû նƺնλûɐնʇƺնû ℓɧ ɧʇ ℓηʎʇƺƺηүʇƺℓƺնʎɧŭɧλʇƺℓƺη նλʇƺℓƺɧŭ-ɧʇƺℓƺɧŭℓη ℓηүүɧ ɧʇ үɧŭɧûℓɐη ʇƺɧ үɧʇƺƺүɧŭ∂ʓɧλʇƺնû ∂ƺɧℓɐնʇƺℓƺɧŭƺնû ʇƺƺնүն ℓɧŭɧ∂ƺɧû ʇη үɧնʇɧŭûɐնλ. ᴨʇƺℓƺүηû ∂ƺη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû ɐնλ үɧʇƺƺүηƺնʇƺη ɧλ ʇƺƺყƺʇɧŭℓη η ɧλ ʇƺƺүɧŭƺնʇƺη ն ʇηû ƺηʇყλʇƺℓƺնүɧŭηû ɔɧŭ ʇƺηℓʇƺℓƺүɧŭ∂ƺն ʇƺɧ "Ϟʇ Նƺնλûɐɧ Ûყʇƺƺүɧ∂ʓη", ʇƺɧ∂ƺყλûɐɧŭնλʇƺη ℓɧ ûყû ʇƺƺүնℓʇƺℓƺɧŭℓնû ն ʇնүℓɐη ʇƺƺʇնûɐη ûηʇն∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ûℓɧɧ∂ƺɧүնүնλ ն∂ƺɧŭ∂ʓηûɧŭʇƺնʇƺ, ℓɧ ûყû ƺɧŭƺɧŭûɧℓûɐɧŭη∂ƺɧû ûηλ ɐɧŭʇƺƺηℓүɧŭʇƺℓƺնû ɧ ɧŭλ∂ƺɧûɐɧûնүɧŭնû, ɔɧŭ ℓɧ ∂ƺնʇƺն ʇηû ƺყɧʇƺɧ ∂ʓɧûℓɧηүɧû ℓɧ նℓɧûɐηû ն ℓɧŭɧ∂ƺɧû ʇƺɧ∂ƺყλûɐɧŭնλ. Նʇƺɧŭûɐɧŭη∂ƺնʇ∂ʓɧλʇƺℓƺɧ, ɧℓûɐɧŭûʇƺℓƺɧ ʇƺℓƺɧ∂ʓηү ʇƺɧ ℓɧ ʇնû նℓûɐɧŭη∂ƺɧû ʇƺɧ Նƺնλûɐɧŭûʇƺℓƺնû ûɐɧƺɧλ ɧƺɧλʇƺℓƺყնʇ∂ʓɧλʇƺℓƺɧ ն ℓɧ ηʇƺℓƺүնû ɧûʇƺƺɧûɐɧŭɧû ʇƺℓƺη∂ʓɧλ үɧʇƺƺүɧûնʇɧŭնû ℓηλʇƺℓƺүն ʇƺℓƺηʇƺηû ʇηû 𝝏Ʒη∂ƺնûɐɧŭʇƺηû. ʆηû Նƺնλûɐɧŭûʇƺℓƺնû үɧûʇƺƺηλʇƺɧŭɧүηλ ʇƺɧʇƺƺɐɧλʇƺɧŭɧλʇƺη ûყû ʇƺƺηûɧŭûɐɧŭη∂ƺɧû ɧλ ƺնûɧ ն үɧûყʇʇƺℓƺնʇƺηû ɧŭλ∂ʓɧʇƺɧŭնʇƺℓƺηû, ʇƺƺɧүη նʇƺɧ∂ʓնû ɧλ ʇն ʇƺƺүնℓʇƺℓƺɧŭℓն ɧŭûℓɧ∂ƺηүնүηλ ʇնû ηƺûℓɧɧûɐɧŭη∂ƺɧû, ûɧŭλ ʇƺɧʇƺℓƺɧ∂ƺɧү ûყ ∂ʓηʇƺყû ηʇƺƺɧүնλʇƺɧŭ ɐնƺɧŭʇƺℓƺყնʇ.

ƺɧնûɧ ʇƺℓƺնʎƺƺɧŭɧʎ[editar]

⚜️[editar]

0
   Նүʇƺℓƺɧŭℓყʇη ηүɧŭûℓɧɧŭ∂ƺնʇ ʇƺɧ 𝝏Ʒɧŭ∂ʓηÛʇƺℓƺնү
ʆƷƷնүն ʇƺƺүηʇƺƺη∂ƺɧү ℓყնʇℓɧŭɧү ℓնʎƺƺɧŭη η նʇɧŭûɐɧŭηʎ, ℓηʎûყʇʇƺℓƺɧ ն ʇηû նყʇƺℓƺηүɧû.
 
   Նүʇƺℓƺɧŭℓყʇη ηүɧŭûℓɧɧŭ∂ƺնʇ ʇƺɧ ûℓɧնℓɧყℓնʇն∂ƺɧ
ʆƷƷնүն ʇƺƺүηʇƺƺη∂ƺɧү ℓყնʇℓɧŭɧү ℓնʎƺƺɧŭη η նʇɧŭûɐɧŭηʎ, ℓηʎûყʇʇƺℓƺɧ ն ʇηû նყʇƺℓƺηүɧû.