Dussipedia:Ⴈηʎƺʇƺƺɧʎʇƺɧŭη ʇƺɧ ʇηû ʆƷႨƷɧŭƺყүη∂ƺɧû ϞŬʎʇƺℓƺɧүʇƺƺʇն∂ƺնүɧû

De Bestiario del Hypogripho
Ⴏʎ ʆƷႨƷɧŭƺყүηʎ Ûყүүɧնʇɧŭûʇƺℓƺն Նʇնʇƺη, ʇƺƺηү ûℓɧնℓɧყℓնʇն∂ƺɧ.

Ϟûte artikulo tiene elementos que phorman parte de la Dussipedia.   Este artículo tiene elementos que forman parte del Omniverso del Milegu.   Este artículo tiene elementos que forman parte de la Tierra Neshl.   Este artículo tiene elementos que referencian especies, fenómenos y/o asuntos interplanares (pertenecientes o relativos a más de un plano) y sus temáticas asociadas.     Este artículo se compone de contenidos creados por Jakeukalane.  Este artículo está ilustrado con imágenes de Jakeukalane, ninguna otra persona, ningún autor adicional y nadie más.  Este artículo cita o invoca una o más fuentes ficticias.  Este artículo es de una dificultad intraficcional máxima (magnitud 5). El contenido sobrepasa aún la magnitud 4. Lo más probable es que la comprensión del contenido sea imposible a otro que no sea su autor. 

Ϟʇ Ⴈηʎƺʇƺƺɧʎʇƺɧŭη ʇƺɧ ʇηû ʆƷႨƷɧŭƺყүη∂ƺɧû ϞŬʎʇƺℓƺɧүʇƺƺʇն∂ƺնүɧû ɧû ყ∂ƺն ηƺүն ɧʎûɐɧŭℓʇηʇƺƺɧʇƺɧŭℓն ʇƺყûûɧŭն∂ƺն.

ʆնʇƺƺɧŭʇƺℓƺყʇη 26[editar]

[…] ûηʎ ℓնǜնʇƺηүɧû ɔɧŭ ʇƺɧƺηүնʇƺηүɧû ∂ƺնʇƺℓƺηû. Ɐնɔɧŭ ηʇƺℓƺүηû, ɧʎ ℓնʎƺƺɧŭη, ℒɧ ℓηʎƺʇƺƺɧŭʇƺℓƺɧʎ ℓηʎ ʇնû նƺɧû ʇƺɧ үնʇƺƺɧŭ∂∂ʓʓն ûɧŭɧʎʇƺη ∂ʓყʇƺℓƺℓûɐη ∂ʓնû ʇɧŭûʇƺℓƺնû ℒɧ նℒɧʇʇնû ɔɧŭ ʇƺɧƺηүնʎʇƺη ℓնʇƺնƺɧүɧû үɧûɐɧŭɧʎʇƺℓƺɧû ℓηʎ ∂ʓყʇƺℓƺℓûɐն ∂ʓնɧɧŭŭηү ûɐɧʇɧүɧŭʇƺնʇƺ ℒɧ ûɧŭ ƺնүɧŭնû ʇƺɧûɐɧ∂ƺնû ʇƺɧ ƺყɧŭʇƺℓƺүɧû ʇƺƺყʇƺɧŭɧүնʎ ʇƺℓƺη∂ʓնү ʇƺƺնүʇƺℓƺɧ ʇƺɧʇ ʇƺƺɐɧûʇƺℓƺɧŭʎ. ʆƷɧ ƺɧǜ ɧʎ ℓყնʎʇƺη նʇƺƺնүɧûɐɧ ∂ʓყɧүʇƺℓƺη նʇℓɐყ∂ƺη ɧʎ ʇηû ʇƺℓƺɧʎʇƺɧŭʇƺηû ɧʇɧℓʇƺℓƺүɧŭℓηû ɔɧŭ, ʇƺƺηү ʇη ûℓɧɧ∂ƺɧүնʇ, նყʎℒɧ үնʇƺƺɧŭʇƺηû ɔɧŭ ʇɧŭûʇƺℓƺηû, ûηʎ ყʎ ʇƺƺηℓη ʇƺℓƺηүʇƺƺɧû ɧʎ ʇնû ʇƺɧŭûʇƺℓƺնʎûɐɧŭնû ℓηүʇƺℓƺնû. ʆƷƷɧүûɧŭℓɐყɧʎ ն ʇηû ɐɧʇɧŭℓηʇƺƺʇƺℓƺɧүηû ℓηʎ ɧŭʎûɧŭûʇƺℓƺɧʎûɐɧŭն ɔɧŭ ʇƺƺɐɧүηûɐɧŭʇƺնʇƺ. 𝝏Ʒყʎℓն ɐնʎ ûɧŭʇƺη ƺɧŭûʇƺℓƺηû նûɐɧʇƺℓƺℓûɐնʎʇƺη ն ყʎ նƺɧŭηʎ ℓη∂ʓɧүûɐɧŭնʇ[n 1], ʇƺƺɧүη ûɧŭ ɐն ɐնƺɧŭʇƺη ℓնûηû ℓηʎ ʇƺƺնүնʇƺƺɧʎʇƺℓƺɧû, նƺɧŭη∂ƺɧʇƺℓƺնû ɧ ɧŭʎℓʇყûη ƺɧʇնû ʇƺɧ ℓɐყɧŭʎʇƺûყүʇƺƺɐ. ʆƷɧŭûℓɧɧŭɧүɧʎ ∂ʓყɔɧŭ ƺɧŭɧʎ ɧʇ ʇƺƺʇնûʇƺℓƺɧŭℓη. Ûɧℓɐყʎ նʇℓɐყ∂ƺնû ûℓɧɧʎʇƺℓƺɧû, ɧûʇƺℓƺɧ ʇƺℓƺɧŭʇƺƺη ʇƺɧ ʇƺℓƺɧŭƺყүηʎ ∂ƺη ʇƺℓƺηʇɧүն ɧʎ նƺûηʇყʇƺℓƺη ʇն ʇყǜ үηûℓɧն, ʇƺƺɧүη ɧʎ ƺɧǜ ʇƺɧ ɐყɧŭү նʎʇƺℓƺɧ ʇն ʇƺƺүɧûɧʎûɐɧŭն ʇƺɧ ყʎ ʇƺƺɐηℓη ℓηʎ ɧûɧ ʇƺℓƺɧŭʇƺƺη ʇƺɧ ʇყǜ, ûɧ ʇƺƺүηʇƺℓƺɧûℓɧɧүնʎ նʇƺɧℓყնʇƺն∂ʓɧʎʇƺℓƺɧ ʇնû ʇƺƺնүʇƺℓƺɧû ûɧʎûɧŭƺʇɧû (∂ʓყℓηûնû, ηûℓɧηû…) ɔɧŭ ûɧ ʇնʎǜնүնʎ ℓηʎʇƺℓƺүն ʇն ∂ʓηʇɧûʇƺℓƺɧŭն ℓնყûնʇƺն ℓηʎ նɧɧŭŭყʇƺն ʇƺɧ ûყ ɧŭʎℓүɧɧŭƺʇɧ ηʇʇƺƺɐնʇƺℓƺη.
  — Ʒηʇყ∂ʓɧʎ 4. ʆնʇƺƺɧŭʇƺℓƺყʇη 26. ʆƷƷնûℓɧɧŭ∂ƺն 52. Ⴈηʎƺʇƺƺɧʎʇƺɧŭη ʇƺɧ ʇηû ʆƷႨƷɧŭƺყүη∂ƺɧû ϞŬʎʇƺℓƺɧүʇƺƺʇն∂ƺնүɧû.

ʆնʇƺƺɧŭʇƺℓƺყʇη 28[editar]

ʆƷႨƷնʎƺƺɧŭɧʎ ɧûʇƺℓƺնʎ ηʇƺℓƺүηû, ʇηû ℒɧ ûɧ նûɧŭɧʎʇƺℓƺնʎ ɧʎ ʇնû ʇƺƺɧ∂∂ʓʓնû նʇʇƺℓƺնû η ∂ʓηʎʇƺℓƺɧû ɧŭ∂ƺɐηûʇƺƺɧŭʇƺℓƺηû. Ûηʎ ∂ʓყɔɧŭ նƺყʎʇƺնʎʇƺℓƺɧû ɧʎ Ϟყүηʇƺƺն ʇƺɧʇ Ϟûʇƺℓƺɧ. Ûɧ ʇƺɧŭûɐɧ ℒɧ ∂ƺყʎℓն ûɧ ʇƺƺɐɧŭûℓɧնʎ ɧʎ ʇη ℒɧ ûɧ ʇʇɧƺնʎ ʇƺƺηү ʇƺɧʇնʎʇƺℓƺɧ ʇƺƺყɧû ûηʎ ʇƺƺηℓնû ℓηûնû ʇնû ℒɧ ʇƺƺყɧʇƺɧʎ ɐɧүɧŭүʇɧû.
  — Ʒηʇყ∂ʓɧʎ 4. ʆնʇƺƺɧŭʇƺℓƺყʇη 28. ʆƷƷնûℓɧɧŭ∂ƺն 74. Ⴈηʎƺʇƺƺɧʎʇƺɧŭη ʇƺɧ ʇηû ʆƷႨƷɧŭƺყүη∂ƺɧû ϞŬʎʇƺℓƺɧүʇƺƺʇն∂ƺնүɧû.

𝝏Ʒηʇƺℓƺնû[editar]

ʆնû ∂ƺηʇƺℓƺնû ûηʎ ʇƺℓƺնʎ ʇƺƺɐɧŭℓʇƺℓƺɧŭûɐɧŭնû ℓη∂ʓη ʇηû ℓηʎʇƺℓƺɧ∂ƺɧŭʇƺηû.
  1. Ɐնɔɧŭ ɧŭ∂ʓնûℓɧɧ∂ƺɧû ℒɧ ʇƺɧ∂ʓყɧûʇƺℓƺүնʎ ʇη ℓηʎʇƺℓƺүնүɧŭη. Ϟʎ ηʇƺℓƺүηû ʇყℓɐնүɧû ûɧ ℓη∂ƺηûɐɧ ն ɧûʇƺℓƺηû ʇƺℓƺɧŭƺყүη∂ƺɧû ℓηʎ ɧʇ ∂ƺηʎƺƺүɧ ʇƺɧ ʆɧŭʎʇƺƺɐყүɧŭɧʇ.

ʆƷƷⱯყɧʎʇƺℓƺɧû[editar]

ʆնû ʇƺƺɐყɧʎʇƺℓƺɧû ûɧ ℓηʎƺʇƺƺη∂ƺɧʎ ʇƺɧ үɧʇƺƺɐɧүɧʎʇƺℓƺɧû ƺɧŭƺʇɧŭηℓɐүնʇƺƺɐɧŭℓηû ʇƺƺɐɧŭℓʇƺℓƺɧŭûɐɧŭηû.

  • Ⴈηʎƺʇƺƺɧʎʇƺɧŭη ʇƺɧ ʇηû ʆƷႨƷɧŭƺყүη∂ƺɧû ϞŬʎʇƺℓƺɧүʇƺƺʇն∂ƺնүɧû.

Ʒɧնûɧ ʇƺℓƺնʎƺƺɧŭɧʎ[editar]

⚜️[editar]

0
 Avatar Jakeukalane.png  Նүʇƺℓƺɧŭℓყʇη ηүɧŭûℓɧɧŭ∂ƺնʇ ʇƺɧ ûℓɧնℓɧყℓնʇն∂ƺɧ
ʆƷƷնүն ʇƺƺүηʇƺƺη∂ƺɧү ℓყնʇℓɧŭɧү ℓնʎƺƺɧŭη η նʇɧŭûɐɧŭηʎ, ℓηʎûყʇʇƺℓƺɧ ն ʇηû նყʇƺℓƺηүɧû.
Icon pluma dorada 1.png